Serwis kominków w województwie pomorskim

Mimo całkowicie wyspecjalizowanej formy działalności w branży kominkowej, służymy także poradą w kwestiach aranżacji wnętrz w pomieszczeniach, gdzie znajdować się mają określone zabudowy kominkowe.

Pomagamy w doborze materiałów malarskich pod kątem ich jakości, koloru, techniki i formy, wyborze materiałów wykończeniowych, ale wykonujemy też projekty kominków od podstaw oraz rearanżacje istniejących już pomieszczeń.

Posiadamy możliwości wykonania prac tynkarskich, malarskich, dekarskich, hydraulicznych, montażu okien itp. przez współpracujące wyspecjalizowane firmy handlowo-monterskie.

Jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z jakości naszych produktów i usług, mamy nadzieję, że przekażą Państwo swoje referencje znajomym.

 

Nasz serwis

  •  

zaprojektujemy Twój kominek;

  •  
polecimy odpowiednie materiały;
  •  
po montażu dokonamy pierwszego odpalenia, mającego na celu sprawdzenie szczelności połączeń, właściwej cyrkulacji powietrza i sprawności ogrzewania kominkowego;
  •  
zapewniamy stałą opiekę nad instalacjami zarówno wykonanymi przez nas jak również przez inne firmy.

NASZE WARUNKI GWARANCYJNE

1. Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo naszą firmę.

2. Firma PPHU MADAR Małgorzata Wylęgły 83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska29, Regon 192106488, gwarantuje w okresie 24 m-cy sprawne funkcjonowanie wykonanej instalacji.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje gwarancji producentów podzespołów, z których wykonano całość roboty, jeżeli zostały klientowi przekazane gwarancje producenta, importera, czy dostawcy tych podzespołów.
a) ani innych elementów robót, które zostały zakupione samodzielnie przez klienta, bądź innych wykonawców.

4. Gwarancją nie są objęte jakiekolwiek roboty jeżeli były one modyfikowane, ulepszane czy w inny sposób zmieniane przez osoby nieupoważnione przez firmę PPHU MADAR.

5. Materiały uszkodzone mechanicznie przez użytkownika lub inne osoby oraz przez niewłaściwe użytkowanie nie podlegają gwarancji.
a) Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przygotowania miejsca robót, jak i jego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, w tym również przed kradzieżą lub włamaniem.

6. Z uwagi na właściwości fizyko-chemiczne palenisk oraz wykonanych instalacji gwarancja nie obejmuje ewentualnego wystąpienia miejscowych zabrudzeń.

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzeń spowodowanych niewłaściwym utrzymaniem przewodów kominowych. Zalecamy czyszczenie przewodów kominowych dwa razy w roku (przed i po sezonie grzewczym).

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzeń spowodowanych wykorzystywaniem opału o niewłaściwych parametrach technicznych.

9. Firma PPHU MADAR zobowiązuje się niezwłocznie tj. w okresie maksymalnie 21 dni do usunięcia wszelkich usterek dotyczących wykonanych robót. Wymagane jest zgłoszenie pisemne.

10. PPHU MADAR udziela bezpłatnie wszelkich porad związanych z eksploatacją systemów realizowanych przez naszą firmę.

11. Nieuzasadnione wezwania, czy awarie spowodowane usterkami nie objętymi niniejszą gwarancją podlegają opłacie zgodnie z cennikiem usług lub dokonaną kalkulacją.

Kawałki drewna w kominku